Utbildning förlänger livet, skapar livskvalité och glädje

Utbildning är livsviktigt

Kan låta dramatiskt. Faktum är att du som är lågutbildad kan få ett fyra år kortare liv än en person som är högutbildad – enligt statistik från Statistiska centralbyrån SCB. Både män och kvinnor drar nytta och förlänger livet med en högre utbildning. Orsakerna till ett längre liv är mångfasetterat. Längre utbildningar främjar, en hälsosammare livsstil, lyckligare arbetsliv, en mindre skadlig arbetsmiljö och risken för arbetsplatsolyckor minskar. Arkitekten som ritar husen i ett CAD program i datorn risker långt mindre en arbetsplatsolycka än byggnadsställningsarbetaren som skall montera arbetsplatsställningarna inför själva byggandet.

Välja utbildning kan vara svårt

Nu är anledningen till att man går vidare till högre studier sällan kopplat till att man har ett fyra år längre liv i sikte. En relativt vanlig anledning till att man inte går vidare i sin utbildning är att man inte vet eller kan välja vad man ska utbilda sig till.

Låt intresset styra utbildningsvalet

Slutför din utbildning. Ovidkommande vad du valt för utbildning. Färdigställ och fullborda alltid vald utbildning. Ett råd alla bör ta beakta när det kommer till framtida utbildningsval. Ett sätt att orka igenom en utbildning – en stark motivationskraft är att låta intresset styra utbildningsvalet. Status, pengar eller vad kompisarna har valt för gymnasium – kan leda till att man ångrar sitt val och inte slutför utbildningen på grund av bristande intresse. Undvik alltid att hoppa av – en ej färdigställd utbildning är bortkastad tid.

Framtidens utbildning

Ett område som i princip expanderar otröttligt och där man kan finna nästintill ett intresse för alla är IT området. Oavsett om det gäller mode, musik, bloggar, design, appar eller spel kan detta område erbjuda en stor variationen för arbetstagaren. Att välja en gymnasieutbildning inom IT ger efter avslutad utbildning ett enorm brett arbetsområde – vad är inte IT idag?

IT är digital värld av möjligheter – sammanblanda intresse, utbildning och arbetsliv. Ett stimulerande yrke man trivs med ger en ökad livskvalité och glädje! Oftast kräver drömyrket en utbildning. Välj en som passar specifikt dina intressen – IT- sektorn är rik på möjligheter. Ett intresse om något – håll alla möjligheterna vid liv och sök en IT-utbildning!

Leave a Reply

Your email address will not be published.