Speluvecklare – ett framtidsjobb

Vad gör en spelutvecklare?

Kort svar: Omsätter idéer till spel. Det kan vara spel för appar, spelplattformar, tv-spel eller dataspel. Arbetet består av tre delar (ofta består indelningen av tre personer eller tre arbetslag) som tillsammans skall bilda helheten av ett spel vilket är speldesign, grafik och programmering. På mindre företag kan det även förekomma att en enda person ansvarar för att alla tre delar fungerar och säkerställer kvalitén av spelet. Nedan presenteras de tre olika arbetsområdena om vad spelutvecklare arbetar med. Oftast kan man söka in på utbildningar utifrån ett av dessa tre område av spelutveckling.

Speldesigner

Främsta arbetsuppgiften för en spelutvecklare är att hålla helheten utifrån idéer om spelet. Designen på banor, interaktion och handlingen i spelet utformas av speldesignern. Att se till spelets alla delar från start till mål ger speldesignern ett övergripande ansvar i rollen som projektledare med helhetssyn och övergripande ansvar över att spelet blir vad man tänkt att det ska bli.

Grafiker

En grafikers främsta arbetsuppgift är att återskapa och synliggöra vad speldesignern formulerat som spelets grundläggande idéer och handling. Speldesignern kan exempelvis vilja att grafikern tar fram spelfigurer, landskapsmiljöer, sätta ljus, färger och stämningar på olika spelbanor där handlingen i spelet utspelas. Viktig egenskap är att förstå och ha inlevelse om och vad det är speldesignern verka vilja få fram.

Spelprogrammerare

Egentligen är skillnaden mellan spelprogrammering och all annan typ av programmering väldigt liten. Funktioner, uppgifter och instruktioner ges till spelprogrammeraren om hur spelet skall bete sig. Till sin hjälp har programmeraren dataspråk – ettor och nollor som skall kontrollera att spelet verkligen beter sig som det är tänkt att fungera. Om man trycker på “hoppaknappen” skall figuren till exempel hoppa. Spelprogrammeraren måste säkerställa funktion och kvalité av hur spelet skall utformas. Programmeraren behöver också kommunicera vilka begränsningar och restriktioner som finns ur programmeringssynpunkt. Kommunikationen mellan designer, grafiker och programmerare är synnerligen viktiga för spelet skall bli bra. Förmågan till kommunikation är viktig oavsett vilken del av spelutvecklingen man vill arbeta inom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *