Behovet av kvinnor inom IT

Politiska satsningar

Sverige ska vara ett av världens mest IT utvecklade länder. Ambitionen från politiskt håll kom redan 1994 med Carl Bildts regering. Bildandet av en IT-kommission startade redan 1994 och drev på Sveriges digitalisering och datorisering inom en rad sektorer i samhället. It-kommissionen lade ner verksamheten 2003 och återfinns nu som ett minne blott. Arbetsmarknaden inom IT har gått från en relativ liten yrkesgrupp av systemvetare, webbutvecklare och programmerare till att i Stockholmsområdet blivit det vanligaste yrket. Fler arbetar inom IT-sektorn än någonsin tidigare.

Vart är kvinnorna?

Problemet är att det är alldeles för få kvinnor inom IT sektorn. Mindre än en tredjedel av arbetstagarna inom iT-sektorn är idag kvinnor enligt bransch- och arbetsgivarorganisationens IT- och telekom. Enligt statistik från 2017 är det endast 28% av de anställda inom IT- och telekombranschen som är kvinnor. Idag behövs kvinnliga arbetstagare inom IT-sektorn för att tjänsterna och användarna av IT skall få en bredare spridning för båda parterna.

En mansdominerad bransch leder till att produkter och tjänster missar att beakta användargruppen kvinnor – deras behov och önskemål av hur och på vilket sätt IT kan användas och förändra samhället åsidosätts. Behovet av kompetent personal behövs från både män och kvinnor. För att skapa en mer jämställd, progressiv och dynamisk IT- sektor måste kvinnorna lockas att söka till IT utbildningar och framtida arbetsmarknad.

Marknadsför utbildningarna bättre

Ett sätt att nå yngre tjejer och kvinnor är att försöka skapa ett intresse av IT genom skola och utbildning. Idag behöver flera tjejer och unga kvinnor få information om vilka kompetenser som efteterfrågas – allt handlar inte om programmering, systemutveckling och teknologi. I själva verket är behovet av interaktion och förstå användarna av IT en minst lika stor del kompetensområdet.

Dataföretag söker personer med pedagogiska kunskaper, att kunna ha inlevelse av kundernas behov och hur datasystemen skall utvecklas för att bli mer användarvänliga är idag viktigare än någonsin. Något de flesta IT utbildningar missar att marknadsföra i sina utbildningar. Förbättra informationen av innehållet i utbildningarna och rikta det mer mot unga tjejer och kvinnor – kan vara en del av lösningen.
Att Universitet och Högskolor bör köra kampanjer som riktar sig mot den kvinliga målgruppen är något som har diskuterats flitigt de senaste åren. Det är viktigt att lättillgänglig information kan nå fram till fler unga tjejer där de kan ta del av information kring olika utbildningar och inriktningar inom IT. För att få tjejer mer intresserade av dessa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *